آموزش

آموزش های ارائه شده

آموزش مبانی موسیقی ، آواز ،   تار ، سه تار ، گیتار از مبتدی تا پیشرفته به صورت حضوری و آنلاین

کلیه مباحثی که در این کلاس ها تدریس میشوند از منابع ارزشمند موسیقی ایران و جهان گردآوری شده است .