تماس

محل برگزاری کلاس های آموزشی :

نشانی :

پردیس تئاتر و موسیقی واقع در زیرزمین بلوک D باغ کتاب تهران ، استودیو باکس

هماهنگی کلاس ها :

سرکار خانم ملکی : 09930605163

باغ کتاب میلاد درخشانی